тамбурашка пракса у Војводини – хронологија, аспекти и преспективе развоја

Zdravko Ranisavljević

Apstrakt:

Ključne reči: тамбура, тамбурашки оркестар, институционализација, професионализам, аматеризам

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Етнолошко-антрополошке свеске, y. 2011, no. 17 (17), pp. 109-126