Individualna antropologija ili antropolog kao lični guslar

Ivan Kovačević

Apstrakt: Postmodernističko/postkulturni tekstovi redukuju antropologiju na proučavanje pojedinca. Insistiranjem na percepciji individualnih razlika i negacijom generalizacije kojom se stvara antropološki pojmovni aparat, generisanim iz opšte negacije bilo kakvog naučnog pojmovnog aparata, gubi se granica između bilo kakvog pisanja o bilo čemu i nauke (antropologije). Upad ovakvih koncepcija u antropologiju i njihova recepcija destruišu disciplinu iznutra, ali i u širem socijalnom okviru, jer za svakojako pisanje nije potrebno akademsko obrazovanje niti akademska i naučna zajednica. Socijalni odgovor okruženja i intelektualni odgovor same discipline pokazuju da postoji socijalna potreba za drugačijim pristupom od bilo kakvog pisanja o bilo čemu, potreba za naučnim pristupom na osnovu adekvatnog opšteg pojmovnog aparata, kao i da pripadnici ceha ne pristaju da postanu loši ili dobri pisci, umetnici, novinari, skribomani-autodidakti i drugi proizvođači tekstova o ljudima.

Ključne reči: individualna antropologija, postmodernizam, funkcionalna analiza, životna priča, biografija

Citat u željenom formatu

Izaberite jezik

PDF

Preuzmite navođenja

Časopis i broj

Etnoantropološki problemi, y. 2006, no. 1 (1), pp. 19 - 37